ANDA DISINI : Utama Info Jabatan Carta Organisasi & Fungsi

Carta Organisasi JKR Terengganu

E-mail Cetak PDF


Pengarah & Timbalan Pengarah


Pengarah Kerja Raya

Ir. Ab. Hamid bin Md. Daud

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya


Timbalan Pengarah (Pembangunan)

Ir. Haji Che Kamaruddin bin Bahar

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Bertanggungjawab kepada hal ehwal JKR Negeri Terengganu.
Bertanggungjawab kepada urusan pembangunan jalan,bangunan,jambatan dan lain-lain.
Bertanggungjawab kepada rekabentuk bagi semua kemudahan asas dan prasarana
Bertanggungjawab ke atas segala urusan yang berkaitan dengan semua projek pembangunan kerajaan.
Bertanggungjawab kepada pengurusan dan berkaitan dengan semua projek pembangunan kerajaan
Bertanggungjawab terus kepada semua Jurutera JKR Daerah
Bertanggungjawab kepada pembangunan organisasi dan sumber manusia JKR Negeri
Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Timbalan Pengarah

(Pentadbiran & Kewangan)

Encik Zawawi Bin Abd. Rahman

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Merancang keperluan sumber manusia Jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel.
Mengurus, mengawal dan menyelaras sumber kewangan Jabatan dengan cekap dan teratur supaya selaras dengan peraturan-peraturan Kewangan.
Memberi khidmat sokongan kepada semua Bahagian berkaitan dengan segala hal urusan kewangan dan belanjawan.
Mempromosikan dasar, program dan aktiviti Jabtaan secara meyeluruh ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran yang efisyen dan cekap kepada Bahagian di Jabatan Kerja Raya di dalam urusan berkaitan Pentadbiran Pejabat dan Perkhidmatan Sokongan, Pengurusan Aset Jabatan dan Urusan Keselamatan
Lihat Carta Organisasi

Bahagian CPAB & Pengurusan Korporat


Ketua Penolong Pengarah Kanan

(CPAB & Pengurusan Korporat)

Ir. Suhaili Bin Mansor

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Mengurus dan menyelaras sistem pengurusan Bersepadu (SPB)
Merancang keperluan sumber manusia Jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan.
Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus,seminar,bengkel untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan.
Membudayakan penggunaan ICT dikalangan anggota JKR ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan urusan rasmi jabatan.
Mengurus, mengendali dan memberi khidmat sokongan teknologi maklumat, sumber dan dokumentasi
Urusetia perlantikan perunding.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Arkitek

Ketua Penolong Pengarah Kanan

(Arkitek)

Hj. Mohd Razali Bin Rajab

 

Fungsi:
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja reka bentuk senibina.
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan (senibina).
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pemuliharaan.
Merancang,mengawal dan menyelia dan menyelaras kerja-kerja persiapan upacara rasmi.
Memberi khidmat nasihat teknikal dari segi senibina.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Elektrik

 

Ketua Jurutera Elektrik Negeri

Husin bin Mustafa

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

 

 

 

Fungsi:
Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerjakerja elektrikal bagi semua projek-projek pembangunan serta penyelengaraan bangunan dan jalan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk berkaitan elektrikal.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kontrak & Ukurbahan


Ketua Penolong Pengarah

(Kontrak & Ukur Bahan)

En. Zulkipeli bin Yamat

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Merancang,mengawal dan menyelia pengurusan kontrak pada peringkat pra dan post tender.
Urusetia kepada Lembaga perolehan.
Memantau kajian kos bahan / buruh / mesin.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Mekanikal

Ketua Penolong Pengarah

(Mekanikal)

En. Rosli bin Awang

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerjakerja mekanikal bagi semua projek-projek pembangunan dan penyelengaraan bangunanbangunan Kerajaan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk berkaitan mekanikal & ICT.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan berkaitan mekanikal & ICT.
Mengurus pembelian baru lori/kenderaan jabatan dan juga jabatan lain.
Penyelenggaraan dan pemasangan alat penghawa dingin bagi bangunan Negeri dan Persekutuan.
Penubuhan pasukan bagi penyediaan alat penghawa dingin bagi majlis rasmi kerajaan.
Mengemaskini rekod harta modal dan rekod pembaikian untuk loji dan kenderaan.
Mengurus dan menyelia program kerja untuk lapuran dan sijil.
Lihat Carta Organisasi

 


Bahagian Jalan

Ketua Penolong Pengarah

(Jalan)

En. Zulkifli bin Ismail

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk jalanraya, cerun dan jeti.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan jalanraya, cerun dan jeti.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyelenggara jalan dan jeti.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Bangunan

Ketua Penolong Pengarah

(Bangunan)

En. Azhar bin Mustapha

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan bangunan.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyelenggara bangunan kerajaan.
Pengurusan dokumentasi.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pendidikan  & Pengajian Tinggi

Ketua Penolong Pengarah

(Pendidikan & Pengajian Tinggi)

En. Wan Zaid Bin Wan Sulong

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

 

 

Lihat Carta Organisasi

Fungsi : Pendidikan
Menyelaras pelaksanaan projek jabatan pelajaran negeri/kementerian pelajaran Malaysia.
Menyelaras pelaksanaan projek pendidikan dibawah kerajaan negeri.
Meyelenggaraan bangunan-bangunan pendidikan yang dipohon oleh pelanggan.
Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan projek-projek pelanggan.
Memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi lain diperingkat negeri.

Fungsi : Pengajian Tinggi
Memantau dan mengurus perlaksanaan projek-projek Pendidikan & Pengaijan Tinggi selain daripada projek sekolah dan asrama.
Menyediakan infrastruktur Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk
Kem. Pengajian Tinggi bagi memenuhi Dasar Pendidikan Negara
serta menjadikan Malaysia Pusat Kecermelangan Pengajian Tinggi
dengan menumpukan kepada;
- Menyerahkan projek mengikut jadual yang dipersetujui.
- Menyiapkan projek mengikut kos yangdiluluskan.
- Membelanjakan peruntukan tahunan mengikut unjuran.
- Menyerahkan produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pengurusan Projek Khas


 

Pengurus Besar Projek Pembinaan (Projek Khas)

Ir. Mohamad Alwi bin Mat Zin

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah - Jurutera Daerah

Jurutera Daerah K. Terengganu

En. Fauzi bin Junus

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Kemaman

Haji Samiun bin Abd. Rahman

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Besut

Pn. Maria binti Marcus

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Dungun

En. Mat Yuna bin Daud

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Setiu

Ir. Mohd Napi bin Muda

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Pengurus Unit JKR KETENGAH

En. Che Lah bin Che Endot

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Marang

En. Wan Adib bin Wan Mohd Taufek

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah H. Terengganu

En. Mohd Fadzlie bin Ibrahim

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Fungsi :
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan infrastruktur dan bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan infra dan bangunan.
Meluluskan permohonan pembangunan tepi jalan.
Menyelia persiapan tempat untuk upacara rasmi kerajaan.
Urusan pentadbiran dan keselamatan pejabat.
Menyelaras kualiti dan aktiviti pengurusan kualiti sejajar SPK JKR MS ISO 9001:2000 dan MS ISO : 14001.
Pengurusan pentadbiran dan kewangan pejabat.Terakhir dikemaskini ( Rabu, 25 Mei 2016 12:49 )  

Pengunjung Dalam Talian

Kami ada 11 tetamu online