ANDA DISINI : Utama Info Jabatan Carta Organisasi & Fungsi

Carta Organisasi JKR Terengganu

E-mail Cetak PDF


Pengarah & Timbalan Pengarah


Pengarah Kerja Raya

Dato' Haji Shafii bin Mohamad

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya


Timbalan Pengarah (Pembangunan)

Haji Mas Abdul Rahman Bin Mas Mohamed

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Bertanggungjawab kepada hal ehwal JKR Negeri Terengganu.
Bertanggungjawab kepada urusan pembangunan jalan,bangunan,jambatan dan lain-lain.
Bertanggungjawab kepada rekabentuk bagi semua kemudahan asas dan prasarana
Bertanggungjawab ke atas segala urusan yang berkaitan dengan semua projek pembangunan kerajaan.
Bertanggungjawab kepada pengurusan dan berkaitan dengan semua projek pembangunan kerajaan
Bertanggungjawab terus kepada semua Jurutera JKR Daerah
Bertanggungjawab kepada pembangunan organisasi dan sumber manusia JKR Negeri
Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Timbalan Pengarah (Pentadbiran & Kewangan)

Haji Che Razali bin Adis

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Merancang keperluan sumber manusia Jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel.
Mengurus, mengawal dan menyelaras sumber kewangan Jabatan dengan cekap dan teratur supaya selaras dengan peraturan-peraturan Kewangan.
Memberi khidmat sokongan kepada semua Bahagian berkaitan dengan segala hal urusan kewangan dan belanjawan.
Mempromosikan dasar, program dan aktiviti Jabtaan secara meyeluruh ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran yang efisyen dan cekap kepada Bahagian di Jabatan Kerja Raya di dalam urusan berkaitan Pentadbiran Pejabat dan Perkhidmatan Sokongan, Pengurusan Aset Jabatan dan Urusan Keselamatan
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pengurusan Korporat & PO


Ketua Pen. Pengarah Kanan

(Pengurusan Korporat & PO)

Ir. Zorina binti Abd. Hamid

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Mengurus dan menyelaras sistem pengurusan kualiti (SPK)
Merancang keperluan sumber manusia Jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan.
Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus,seminar,bengkel untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan.
Membudayakan penggunaan ICT dikalangan anggota JKR ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan urusan rasmi jabatan.
Mengurus, mengendali dan memberi khidmat sokongan teknologi maklumat, sumber dan dokumentasi
Urusetia perlantikan perunding.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Arkitek

Ketua Penolong Pengarah Kanan

(Arkitek)

Ar. Hj. Mohd. Annuar bin Dato` Ngah

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja reka bentuk senibina.
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan (senibina).
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pemuliharaan.
Merancang,mengawal dan menyelia dan menyelaras kerja-kerja persiapan upacara rasmi.
Memberi khidmat nasihat teknikal dari segi senibina.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Elektrik

Ketua Jurutera Elektrik Negeri

Ir. Hj. Mohamad Azman bin Haji Ahmad

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerjakerja elektrikal bagi semua projek-projek pembangunan serta penyelengaraan bangunan dan jalan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk berkaitan elektrikal.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kontrak & Ukurbahan


Ketua Penolong Pengarah

(Kontrak & UkurBahan)

"KOSONG"

Fungsi :
Merancang,mengawal dan menyelia pengurusan kontrak pada peringkat pra dan post tender.
Urusetia kepada Lembaga perolehan.
Memantau kajian kos bahan / buruh / mesin.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Mekanikal

Ketua Penolong Pengarah

(Mekanikal)

En. Rosli bin Awang

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerjakerja mekanikal bagi semua projek-projek pembangunan dan penyelengaraan bangunanbangunan Kerajaan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk berkaitan mekanikal & ICT.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan berkaitan mekanikal & ICT.
Mengurus pembelian baru lori/kenderaan jabatan dan juga jabatan lain.
Penyelenggaraan dan pemasangan alat penghawa dingin bagi bangunan Negeri dan Persekutuan.
Penubuhan pasukan bagi penyediaan alat penghawa dingin bagi majlis rasmi kerajaan.
Mengemaskini rekod harta modal dan rekod pembaikian untuk loji dan kenderaan.
Mengurus dan menyelia program kerja untuk lapuran dan sijil.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Senggara

Ketua Penolong Pengarah

(Senggara)

Haji Kahadi bin Hassan

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Mengurus senggaraan aset/fasiliti bangunan Kerajaan Persekutuan di Negeri Terengganu bagi memastikan ia sentiasa mampu beroperasi dengan baik sehingga jangka hayat kepenggunaannya yang telah dirancangkan serta memberikan kepuasan kepada pengguna.
Mengurus senggaraan aset/fasiliti jalan & jambatan Persekutuan di Negeri Terengganu bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan baik, memenuhi jangkahayat kepenggunaannya yang telah dirancang dan memberi keselesaan kepada pengguna.
Memantau dan menyenggara cerun yang melibatkan Aset Kerajaan Persekutuan di Negeri Terengganu bagi memastikan aset tersebut selamat dan mampu berfungsi dengan baik.
Mengurus aktiviti pendaftaran dan pelupusan aset Kerajaan Persekutuan di Negeri Terengganu bagi memastikan data-data aset adalah sentiasa lengkap, tersusun dan terkini.
Mengurus perlaksanaan pemeriksaan dan audit terhadap aset bagi menentukan kondisi serta tahap perkhidmatannya dan memastikan ianya memenuhi kriteria penerimaan aset Cawangan Senggara.

Lihat Carta Organisasi

Bahagian Jalan

Ketua Penolong Pengarah

(Jalan)

En. Zulkifli bin Ismail

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk jalanraya, cerun dan jeti.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan jalanraya, cerun dan jeti.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyelenggara jalan dan jeti.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Bangunan

Ketua Penolong Pengarah

(Bangunan)

En. Azhar bin Mustapha

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan bangunan.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyelenggara bangunan kerajaan.
Pengurusan dokumentasi.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pendidikan  & Pengajian Tinggi

Ketua Penolong Pengarah

(Pendidikan & Pengajian Tinggi)

En. Wan Sahimi bin Wan Hassan

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi : Pendidikan
Menyelaras pelaksanaan projek jabatan pelajaran negeri/kementerian pelajaran Malaysia.
Menyelaras pelaksanaan projek pendidikan dibawah kerajaan negeri.
Meyelenggaraan bangunan-bangunan pendidikan yang dipohon oleh pelanggan.
Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan projek-projek pelanggan.
Memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi lain diperingkat negeri.

Fungsi : Pengajian Tinggi
Memantau dan mengurus perlaksanaan projek-projek Pendidikan & Pengaijan Tinggi selain daripada projek sekolah dan asrama.
Menyediakan infrastruktur Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk
Kem. Pengajian Tinggi bagi memenuhi Dasar Pendidikan Negara
serta menjadikan Malaysia Pusat Kecermelangan Pengajian Tinggi
dengan menumpukan kepada;
- Menyerahkan projek mengikut jadual yang dipersetujui.
- Menyiapkan projek mengikut kos yangdiluluskan.
- Membelanjakan peruntukan tahunan mengikut unjuran.
- Menyerahkan produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah - Jurutera Daerah

Jurutera Daerah Kuala Terengganu

Ir. Radzuan bin Mokhtar

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Kemaman

Ir. Hasmi bin Ahmad

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Besut

Pn. Maria binti Marcus

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Dungun

Haji Saipullah bin Haji Husin

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Setiu

En. Anuar bin Ngah

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Pengurus Unit JKR KETENGAH

En. Che Lah bin Che Endot

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Marang

Wan Adib bin Wan Mohd Taufek

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Hulu Terengganu

En. Mohd.Danny Chin

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Fungsi :
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan infrastruktur dan bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan infra dan bangunan.
Meluluskan permohonan pembangunan tepi jalan.
Menyelia persiapan tempat untuk upacara rasmi kerajaan.
Urusan pentadbiran dan keselamatan pejabat.
Menyelaras kualiti dan aktiviti pengurusan kualiti sejajar SPK JKR MS ISO 9001:2000 dan MS ISO : 14001.
Pengurusan pentadbiran dan kewangan pejabat.Terakhir dikemaskini ( Selasa, 10 Februari 2015 09:52 )  

Pengunjung Dalam Talian

Kami ada 9 tetamu online