ANDA DISINI : Utama Info Jabatan Carta Organisasi & Fungsi

CARTA ORGANISASI JKR TERENGGANU

E-mail Cetak PDF


Pengarah & Timbalan Pengarah


Pengarah Kerja Raya

-Kosong-

 


Timbalan Pengarah (Pembangunan)

Ir. Haji Che Kamaruddin bin Bahar

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Bertanggungjawab kepada hal ehwal JKR Negeri Terengganu.
Bertanggungjawab kepada urusan pembangunan jalan,bangunan,jambatan dan lain-lain.
Bertanggungjawab kepada rekabentuk bagi semua kemudahan asas dan prasarana
Bertanggungjawab ke atas segala urusan yang berkaitan dengan semua projek pembangunan kerajaan.
Bertanggungjawab terus kepada semua Jurutera JKR Daerah
Bertanggungjawab kepada pembangunan organisasi dan sumber manusia JKR Negeri
Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Timbalan Pengarah

(Pentadbiran & Kewangan)

Encik Zawawi Bin Abd. Rahman

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Merancang keperluan sumber manusia jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel.
Mengurus, mengawal dan menyelaras sumber kewangan jabatan dengan cekap dan teratur supaya selaras dengan peraturan-peraturan Kewangan.
Memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian berkaitan dengan segala hal urusan kewangan dan belanjawan.
Mempromosikan dasar, program dan aktiviti jabatan secara meyeluruh ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran yang efisyen dan cekap kepada bahagian di Jabatan Kerja Raya di dalam urusan berkaitan Pentadbiran Pejabat dan Perkhidmatan Sokongan, Pengurusan Aset Jabatan dan Urusan Keselamatan
Lihat Carta Organisasi

Bahagian CPAB & Pengurusan Korporat


Jurutera Awam Penguasa Kanan

(CPAB & Pengurusan Korporat)

Ir. Jasmi bin Wahab

 

 

Fungsi:
Mengurus dan menyelaras sistem pengurusan Bersepadu (SPB)
Merancang keperluan sumber manusia jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan.
Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus,seminar dan bengkel untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan.
Membudayakan penggunaan ICT di kalangan anggota JKR ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan urusan rasmi jabatan.
Mengurus, mengendali dan memberi khidmat sokongan teknologi maklumat, sumber dan dokumentasi
Urusetia pelantikan perunding.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Elektrik

 

Ketua Jurutera Elektrik Negeri

En. Aminuddin bin Johari

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

 

Fungsi:
Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerja-kerja elektrikal bagi semua projek pembangunan serta peyenggaraan bangunan dan jalan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk elektrikal.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pasukan Projek Persekutuan Negeri


 

Jurutera Awam Penguasa Kanan

(Pasukan Projek Persekutuan  Negeri)

En. Nek Jid bin Muhd Zain

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Bahagian Arkitek

Arkitek Penguasa

(Arkitek)

Ar. Ezzanuddin Lood bin Mustafa

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi:
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk senibina.
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan (senibina).
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pemuliharaan.
Merancang,mengawal,menyelia dan menyelaras kerja-kerja persiapan upacara rasmi.
Memberi khidmat nasihat teknikal dari segi senibina.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan


Juruukur Bahan Penguasa

(Kontrak & Ukur Bahan)

Sr. Hajjah Ramlah binti Abdul Rahman

 

Fungsi :
Merancang,mengawal dan menyelia pengurusan kontrak pada peringkat pra dan post tender.
Urusetia kepada Lembaga perolehan.
Memantau kajian kos bahan / buruh / mesin.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Mekanikal

Ketua Jurutera Mekanikal Negeri

(Mekanikal)

En. Norhisham bin Launah

 

Fungsi :
Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerjakerja mekanikal bagi semua projek pembangunan dan penyenggaraan bangunan-bangunan kerajaan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk berkaitan mekanikal & ICT.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan berkaitan mekanikal & ICT.
Mengurus pembelian baru lori/kenderaan jabatan dan juga jabatan lain.
Penyenggaraan dan pemasangan alat penghawa dingin bagi bangunan Negeri dan Persekutuan.
Penubuhan pasukan bagi penyediaan alat penghawa dingin bagi majlis rasmi kerajaan.
Mengemaskini rekod harta modal dan rekod pembaikian loji dan kenderaan.
Mengurus dan menyelia program kerja untuk laporan dan sijil.
Lihat Carta Organisasi

 


Projek Pusat Pentadbiran Kuala Nerus

Jurutera Awam Penguasa

(Projek Pusat Pentadbiran

Kuala Nerus)

En. Ahmad Sabri bin Awang

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Bahagian Jalan

Jurutera Awam Kanan

(Jalan)

En. Suhaimi bin Mokhtar

 

Fungsi :
Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk jalanraya, cerun dan jeti.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan jalanraya, cerun dan jeti.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyenggara jalan dan jeti.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Bangunan

Jurutera Awam Kanan

(Bangunan)

En. Azhar bin Mustapha

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fungsi :
Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan bangunan.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyenggara bangunan kerajaan.
Pengurusan dokumentasi.
Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pendidikan  & Pengajian Tinggi

Jurutera Awam Kanan

(Pendidikan & Pengajian Tinggi)

Ir. Mohd Napi bin Muda

 

 

 


Fungsi : Pendidikan
Menyelaras pelaksanaan projek Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia.
Menyelaras pelaksanaan projek pendidikan di bawah kerajaan negeri.
Meyenggara bangunan-bangunan pendidikan yang dipohon oleh pelanggan.
Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan projek.
Memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi lain di peringkat negeri.

Fungsi : Pengajian Tinggi
Memantau dan mengurus pelaksanaan projek-projek Pendidikan & Pengaijan Tinggi selain daripada projek sekolah dan asrama.
Menyediakan infrastruktur Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk Kem. Pengajian Tinggi bagi memenuhi Dasar Pendidikan Negara serta menjadikan Malaysia Pusat Kecermelangan Pengajian Tinggi dengan menumpukan kepada:

- Menyiapkan projek mengikut jadual yang dipersetujui.
- Menyiapkan projek mengikut kos yangdiluluskan.
- Membelanjakan peruntukan tahunan mengikut unjuran.
- Menyerahkan produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah - Jurutera Daerah

Jurutera Daerah K. Terengganu

En. Fauzi bin Junus

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Kemaman

Haji Samiun bin Abd. Rahman

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Besut

Ir. Mohammad Alwi bin Mat Zain

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Dungun

Eliza Sufinah binti Mat Sepin

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah Setiu

En. wan Zaid bin Wan Sulong

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi


Jurutera Daerah H. Terengganu

En. Mohd Fadzlie bin Ibrahim

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Marang

Ir. Amalludin bin Zolkifli

Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Lihat Carta Organisasi

Fungsi :
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan infrastruktur dan bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan infra dan bangunan.
Meluluskan permohonan pembangunan tepi jalan.
Menyelia persiapan tempat untuk upacara rasmi kerajaan.
Urusan pentadbiran dan keselamatan pejabat.
Urusetia Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB)
Pengurusan pentadbiran dan kewangan pejabat.Terakhir dikemaskini ( Ahad, 09 Julai 2017 11:26 )  

Ucapan Raya pengarah JKR Terengganu

 

Pengunjung Dalam Talian

Kami ada 19 tetamu online