"Pelanggan Diutamakan, Janji Dikotakan"

CARTA ORGANISASI DAN FUNGSI

Posted in PROFILE

 

  Pengarah Kerja Raya

  Ir. Yusuf bin Abd. Ghani

 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.                                          

 Timbalan Pengarah (Pembangunan)

 Ir. Jasmi bin Wahab

 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Fungsi:

Bertanggungjawab kepada hal ehwal JKR Negeri Terengganu.
Bertanggungjawab kepada urusan pembangunan jalan,bangunan,jambatan dan lain-lain.
Bertanggungjawab kepada rekabentuk bagi semua kemudahan asas dan prasarana
Bertanggungjawab ke atas segala urusan yang berkaitan dengan semua projek pembangunan kerajaan.
Bertanggungjawab terus kepada semua Jurutera JKR Daerah
Bertanggungjawab kepada pembangunan organisasi dan sumber manusia JKR Negeri

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

  Timbalan Pengarah

 (Pentadbiran & Kewangan)

 Puan Nuzulnisa binti Barudin @ Kamarudin

 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 Fungsi:

Merancang keperluan sumber manusia jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel.
Mengurus, mengawal dan menyelaras sumber kewangan jabatan dengan cekap dan teratur supaya selaras dengan peraturan-peraturan Kewangan.
Memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian berkaitan dengan segala hal urusan kewangan dan belanjawan.
Mempromosikan dasar, program dan aktiviti jabatan secara meyeluruh ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran yang efisyen dan cekap kepada bahagian di Jabatan Kerja Raya di dalam urusan berkaitan Pentadbiran Pejabat dan Perkhidmatan Sokongan, Pengurusan Aset Jabatan dan Urusan Keselamatan
                                                                                                                                                                        Lihat Carta Organisasi

Bahagian CPAB & Pengurusan Korporat

jasminew1

  Jurutera Awam Penguasa Kanan

  (CPAB & Pengurusan Korporat)

  FAUZI BIN JUNUS

 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Fungsi:

Mengurus dan menyelaras sistem pengurusan Bersepadu (SPB)
Merancang keperluan sumber manusia jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan.
Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus,seminar dan bengkel untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan.
Membudayakan penggunaan ICT di kalangan anggota JKR ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan urusan rasmi jabatan.
Mengurus, mengendali dan memberi khidmat sokongan teknologi maklumat, sumber dan dokumentasi
Urusetia pelantikan perunding.
                                                                                                                                                                           Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Elektrik

 Ketua Jurutera Elektrik Negeri

 (Elektrik)

 En. Mohamad bin Embong

 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 Fungsi:

Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerja-kerja elektrikal bagi semua projek pembangunan serta peyenggaraan bangunan dan jalan.Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk elektrikal.
Khidmat kerja Elektrik, sistem ELV, Telekomunikasi dan ICT untuk pembangunan dan penyenggaraan bangunan dan jalan.

Khidmat nasihat Teknikal berkaitan elektrik, ELV, Telekomunikasi dan ICT kepada lain-lain agensi.                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pasukan Projek Persekutuan Negeri

jasminew1

Jurutera Awam Penguasa Kanan

(Pasukan Projek Persekutuan Negeri)

En. Baharuddin bin Ali

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 
   

Fungsi : 

Memantau dan mengurus pelaksanaan projek-projek khas 
Menyiapkan projek mengikut jadual yang dipersetujui.
Menyiapkan projek mengikut kos yang diluluskan.
Membelanjakan peruntukan tahunan mengikut unjuran.
Menyerahkan produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

                                                                                                                                                                          Lihat Carta Organisasi

 

  Bahagian Arkitek

jasminew1

Arkitek Penguasa

(Arkitek)

En. Shahrum bin Zainal Abidin

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 
   

Fungsi:

Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk senibina.
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan (senibina).
Merancang,mengawal dan menyelia kerja-kerja pemuliharaan.
Merancang,mengawal,menyelia dan menyelaras kerja-kerja persiapan upacara rasmi.
Memberi khidmat nasihat teknikal dari segi senibina.
                                                                                                                                                                             Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan


Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Juruukur Bahan Penguasa

  (Kontrak & Ukur Bahan)

  Puan Nor Aniza Binti Naimudin

 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

                         

Fungsi :

Merancang,mengawal dan menyelia pengurusan kontrak pada peringkat pra dan post tender.
Urusetia kepada Lembaga perolehan.
Memantau kajian kos bahan / buruh / mesin.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
                                                                                                                                                                            Lihat Carta Organisasi

Bahagian Kejuruteraan Mekanikal

jasminew1

Ketua Jurutera Mekanikal Negeri

(Mekanikal)

Ir. Adam bin Sidek

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Fungsi :

Bertanggungjawab kepada semua urusan yang berkaitan dengan kerjakerja mekanikal bagi semua projek pembangunan dan penyenggaraan bangunan-bangunan kerajaan.
Mengurus pembelian baru lori/kenderaan jabatan dan juga jabatan lain.
Penyenggaraan dan pemasangan alat penghawa dingin bagi bangunan Negeri dan Persekutuan.
Penubuhan pasukan bagi penyediaan alat penghawa dingin bagi majlis rasmi kerajaan.
Mengemaskini rekod harta modal dan rekod pembaikian loji dan kenderaan.
Mengurus dan menyelia program kerja untuk laporan dan sijil.
                                                                                                                                                                                 Lihat Carta Organisasi

Bahagian Jalan

  Jurutera Awam Kanan (Jalan)

  En. Suhaimi bin Mokhtar

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 

Fungsi :

Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk jalanraya, cerun dan jeti.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan jalanraya, cerun dan jeti.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyenggara jalan dan jeti.
                                                                                                                                                                            Lihat Carta Organisasi

Bahagian Bangunan

  Jurutera Awam Kanan (Bangunan)

  Ir. Azhar bin Mustapha

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Fungsi :

Merancang , mengawal dan menyelia kerja-kerja rekabentuk bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia pembinaan bangunan.
Khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan.
Menyenggara bangunan kerajaan.
Pengurusan dokumentasi.
                                                                                                                                                                           Lihat Carta Organisasi

Bahagian Pendidikan & Pengajian Tinggi

  Jurutera Awam Kanan

  (Pendidikan & Pengajian Tinggi)

  En. Anuar bin Yahya

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Fungsi : Pendidikan

Menyelaras pelaksanaan projek Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Malaysia.
Menyelaras pelaksanaan projek pendidikan di bawah kerajaan negeri.
Meyenggara bangunan-bangunan pendidikan yang dipohon oleh pelanggan.
Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan projek.
Memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi lain di peringkat negeri.

Fungsi : Pengajian Tinggi

Memantau dan mengurus pelaksanaan projek-projek Pendidikan & Pengaijan Tinggi selain daripada projek sekolah dan asrama.
Menyediakan infrastruktur Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk Kem. Pengajian Tinggi bagi memenuhi Dasar Pendidikan Negara serta menjadikan Malaysia Pusat Kecermelangan Pengajian Tinggi dengan menumpukan kepada:

- Menyiapkan projek mengikut jadual yang dipersetujui.
- Menyiapkan projek mengikut kos yangdiluluskan.
- Membelanjakan peruntukan tahunan mengikut unjuran.
- Menyerahkan produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.

                                                                                                                                                                            Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah - Jurutera Daerah

Jurutera Daerah Kuala Terengganu       

 Ir. Anuar bin Ngah

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Kemaman

Ir. Mohd Ali bin Ismail

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 Lihat Carta Organisasi

 

Jurutera Daerah Besut

Cik Rohayati binti Abdul Kadir

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Setiu

En. Wan  Zaid bin Wan Sulong

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Lihat Carta Organisasi

 

 Jurutera Daerah Marang

Ir. Amalludin bin Zolkifli

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Lihat Carta Organisasi

Jurutera Daerah Dungun

Puan Eliza Sufinah binti Mat Sepin

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 Lihat Carta Organisasi

 

Jurutera Daerah Hulu Terengganu

En. Alif Zuwairi bin Baharuddin

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Lihat Carta Organisasi

 

Fungsi :

Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja pembinaan infrastruktur dan bangunan.
Merancang, mengawal dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan infra dan bangunan.
Meluluskan permohonan pembangunan tepi jalan.
Menyelia persiapan tempat untuk upacara rasmi kerajaan.
Urusan pentadbiran dan keselamatan pejabat.
Urusetia Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB)
Pengurusan pentadbiran dan kewangan pejabat.

 

 

JKR Terengganu

JKR Negeri Terengganu

Tingkat 12, Wisma Negeri,
Jalan Pejabat,
20200 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman

Telefon : +609 622 2444 Faks:+609 623 5624
E-mail  : jkr@terengganu.gov.my

Peta Ke JKR TERENGGANU

Bookmaker review site http://wbetting.co.uk/ for William Hill